Tuba Torun

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Kurumsal ve uluslararası hukuk dahil olmak üzere çeşitli alanlarda avukatlık yapmış olup, hali hazırda İstanbul Barosu’na bağlı serbest avukat olarak mesleğini icra etmektedir. Özellikle kadın ve çocuk hakları olmak üzere insan hakları üzerine çalışmalar yapmakta olan Tuba Torun, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatı, Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Hakları Koordinatörüdür. Gazete Duvar’da güncel konular üzerine yazmaya, Hukuki Haber’de ise hukuki makaleler kaleme almaya devam etmektedir.

Ticaret HukukuŞirketler ve Ticaret Hukuku

Daha Fazla

Sosyal Güvenlik Hukukuİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Daha Fazla

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Bilişim Hukuku

Marka lisans ve distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması, Marka, faydalı model ve endüstriyel tasarımların tescili, Sanat ve fikir eserlerinin tescili ile telif haklarının devri, İş sözleşmelerine bağlı olarak işçi – işveren fikri mülkiyet esaslarının belirlenmesi

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul teminatına bağlanmış ticari sözleşmelerin, Leasing dâhil olmak üzere çeşitli kira akitlerinin, Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin, Miras paylaşmalarının, Ortaklar arası gayrimenkulün kullanıma dair uzlaşılarının oluşturulması

İcra ve İflas Hukuku

Borçluların gerçek mal varlığının araştırılması ile borçlunun mal varlığını azaltıcı işlemlerinin iptali, Borçlunun borç ödeme kapasitesinin tespiti ile raporlanması, İhtiyati tedbir kararlarının uygulanması, Fiili haciz ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi; Gemi, uçak ve gayrimenkul gibi özel düzenlemelere tabi mallara ilişkin icra işlemlerinin takibi

Sigorta Hukuku

Sigorta ettirilecek değerin tespiti ve belirlenmesi, Sigorta muafiyetlerinin müvekkil lehine azaltılması, Tazmin şartlarının güvence altına alınması ile lehdarların tespiti, Geri ödeme şartlarının oluşturulması

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel dönüşüm alan sınırlarının tespiti, Hak sahiplerinin tespiti, mirasçıların belirlenmesi, Alan ve çevre imar planlarının karşılaştırılması, Yatırımcı ve müteahhit firmalar arası sözleşmelerin hazırlanması

Ceza Hukuku

Suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.

Hemen Danış

Herhangi bir konuda hemen iletişime geçebilirsiniz.

Sosyal Ağlar