İcra İflas Hukuku

Image

Büromuz İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır. Büromuz tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Her türlü alacağa ilişkin icra takip işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip
 • Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip
 • İlamlı takip
 • İmzaya itiraz, Borca itiraz, Şikayet
 • İstirdat davası
 • Haciz işlemlerinin yürütülmesi
 • Menfi tespit davası
 • İstihkak davası
 • İtirazın iptali davası
 • Şirket finansman ve işletme yapısının düzenlenmesi
 • İyileştirme projesi
 • İflas masasının kurulması
 • Maaş haczi müzekkereleri
 • İflasın verilmesi, İflasın ertelenmesi, Konkordato ilanı
 • İcra ve iflas hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü


Avukatlık ve hukuk hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

(0216) 380 36 46 - BİZİ ARAYIN

Yükleniyor...