Gayrimenkul Hukuku

Image

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni bir disiplin olarak ortaya çıkan kentsel dönüşüm hukuku, gayrimenkul hukuku, sözleşmeler hukuku, idare hukuku ve imar hukuku gibi birçok farklı disiplinde uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Büromuz tarafından Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul kiralamaları , uzun süreli kira sözleşmeleri, finansmanı, intifa, irtifak, ipotek, haciz, tedbir, şerh gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun tüm detaylarında hukuki danışmanlık
 • Kentsel dönüşüm projelerinde mülk sahiplerinin kendi aralarında, gerekse mülk sahipleri ile müteahhitler arasındaki anlaşmazlıklar , hak ihlalleri, yasa ve yönetmeliklerdeki düzenlemelerin yaratacağı sorunlar hakkında hukuki danışmanlık
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin hazırlanması, Noter ve Tapu Dairelerinde tescili
 • Tapu işlemleri ( tapu iptali, tescili ve istihkak )
 • Proje inşası ve Bağımsız bölüm metrekare ve konum paylaşımının detaylı biçimde yapılması
 • Sözleşmede inşaat süre uzatımı, yarım bırakılması gibi haller için cezai şart belirlenmesi ve gerektiğinde tarafımızca paraya çevrilerek mülk sahiplerine ödenmesi
 • Sözleşmede yer alan teminatların güvence altına alınması ve gerektiğinde müteahhit firmaya tapu devir zamanlarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi
 • Tüm süreç boyunca toplantılara katılım
 • Avm (alışveriş merkezi) yönetimi, konut yönetimi ve kiralama ile ilgili danışmanlık
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, müdahalenin men'i ve tecavüzün ref’i
 • Projelerin çevre ve imar mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi


Avukatlık ve hukuk hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

(0216) 380 36 46 - BİZİ ARAYIN

Yükleniyor...